PLEASE JOIN THE SERBIAN KOLO DANCE PROJECT OF ALL SERBS IN THE WORLD

The Serb National Federation invites you to be a partner in producing the unique project “Serbian Kolo.” In partnership with the Serb National Federation, the Optimistic Film will produce the documentary series Serbian Kolo of 15 episodes (25 minutes each episode) and a series of 50 episodes (3 – 5 minutes each episode). The movie and series are planned to be shot in over 20 towns and cities in Serbia, the Republic of Srpska, Montenegro, the United States, and Canada. Our primary mission is to make a Serbian Kolo dance more visible to the foreign audience and to show the core of the Serbian spirit, culture, and life.

It would be our pleasure that you participate in supporting the “Serbian Kolo” project. Please subscribe to the Optimistic Film platform with $10.00 per month and support this project. Subscription to the platform www.optimisticfilm.com will enable you to watch all Optimistic Film movies, including the Tesla Nation movie and series by Zeljko Mirkovic. Tesla Nation was qualified for the nomination of Academy Award Oscar for the feature documentary 2020. Your subscription to the platform is also an opportunity to learn more about your culture, tradition, and your country of origin through movies.

Kolo is a dance that symbolizes happiness, and it is known as such in the world. The Serbian traditional kolo dance became a part of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization’s (UNESCO) cultural heritage in 2017. The documentary series KOLO talks about the importance of the kolo, its origin, beauty, and other specifics.

This is a story about the Serbian people's tradition and identity, about nurturing happiness through dance. If we do not know who we are and where we came from, we cannot even know where we are going.

The Serbian folklore tradition is kolo. Kolo is a perfect audiovisual image, which used to be the basic Serbian view of the world. It implies unity, community, and unanimity. In the folk dance kolo, everybody is connected in one chain; everybody forms one whole; everything carries the same rhythm of the music. In the folk dance kolo, everyone looks at each other; they are directed to those close to them, without whom the kolo does not exist.

Kolo is the Serbian national dance in which both guests and domestics, representatives of different Serbian regions and countries, gather together. Kolo is also a family dance in which grandparents dance with their children and grandchildren. Kolo is also a love game in which a guy catches up with a girl or a girl closely stares at a guy. The kolo is always a contest of the best dancers, like during the 3-Day event on the boat ride; a real opportunity to stand out and participate in the shared joy.

We could define the Serbian nation as a "Kolo around the Church." That is why the story of the Serbian KOLO is the story of the identity of one nation.

Optimistic Film is a production backed by 61 international awards, two qualifications for an Oscar nomination for a feature-length documentary, numerous documentaries, and series that have been broadcast both on RTS and TV stations in Europe and the United States.

We hope you will recognize this important national project in preserving Serbian culture, tradition, and heritage. By preserving, perpetuating, and promoting our culture, we can be sure that we will not lose our heritage and ethnic identity. Stay tuned!

If you have any questions, please e-mail the Optimistic Film at zeljkomirkovic@gmail.com.

ПРИДРУЖИТЕ СЕ ПРОЈЕКТУ СВИХ СРБА У СВЕТУ „СРПСКО КОЛО“

Српски народни савез Вас позива да се придружите пројекту свих Срба у свету „Српско коло.“ У партнерству са Српским народним савезом, Оптимистик филм из Београда ће реализовати документарну серију „Српско коло“ од 15 епизода (свака епизода је 25 минута) и серију од 50 епизода (свака епизода је од 3 до 5 минута). Планирано је да филм и серија буду снимљени у преко 20 градова у Србији, Републици Српској, Црној Гори, Сједињеним америчким државама и Канади. Главни циљ је да српско коло учинимо видљивијим страној публици и да покажемо срж српског духа, културе и живота.

Било би нам задовољство да учествујете у подршци пројекту „Српско коло“. Молимо вас да се претплатите на платформу Оптимистик филма са 10.00 америчких долара месечно и подржите овај пројекат. Претплата на платформи www.optimisticfilm.com омогућиће Вам да гледате све филмове Оптимистик филма, укључујући филм и серију „Теслин народ“ у режији Жељка Мирковића. „Теслин народ“ квалификован је за номинацију Оскара за дугометражни документарни филм 2020. године. Ваша претплата на платформу такође је прилика да кроз филмове сазнате више о својој култури, традицији и земљи свог порекла.

Коло је фолклорна игра која симболизује срећу и позната је као такав симбол свуда у свету. Српско коло је постало део УНЕСКО-ве нематеријалне баштине 2017. године. Документарна серија КОЛО говори о значају кола, његовом пореклу, лепоти и специфичностима.

Ово је прича о традицији и идентитету српског народа, о неговању среће кроз игру. Ако не знамо ко смо и одакле смо, не можемо ни знати куда путујемо.

Српска национална игра је коло. Она је савршена аудиовизуелна слика некада основног српског погледа на свет који подразумева саборност, заједништво и једнодушност. У колу су сви повезани у један ланац;, сви чине једну целину; све носи исти ритам. У колу сви гледају једни на друге, упућени су на ближње до себе, без којих коло не постоји.

Коло је национална игра у којој се окупљају и гости и домаћини, као и представници различитих српских крајева и земаља. Коло је такође и породична игра у којој баке и деке играју са својом децом и унуцима. Коло је и љубавна игра у којој момак се хвата до девојке или девојке загледају момке. Коло је увек и надметање најбољих играча, права прилика да се најбољи истакну, а остали да учествују у заједничкој радости.

Српску нацију бисмо могли да дефинишемо као „коло око Цркве“.

Због тога је прича о Српском КОЛУ прича о идентитету једног народа.

Оптимистик филм је продукција која је освојила 61 међународну награду, две квалификације за номинацију за Оскара за дугометражни документарни филм, бројне документарне филмове и серије које су емитоване на РТС-у и ТВ станицама у Европи и САД-у. Надамо се да ћете препознати овај важан национални пројекат у очувању српске културе, традиције и наслеђа. Чувањем, одржавањем и промоцијом наше културе можемо бити сигурни да нећемо изгубити своје наслеђе и етнички идентитет. Будите у току!

Уколико имате питање или сугестију, слободно се јавите на електронску адресу: zeljkomirkovic@gmail.com.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Want More Content Like This?

Subscribe to the Srbobran Today!